dyskografia

Szukamy Stajenki - kolędy i pastorałki.

1. Szukamy Stajenki - Małgorzata Czajka, Joanna Lewandowska, Janusz Kruciński, Stanisław Soyka

 

2. Scena to dziwna - Mieczysław Szcześniak

 

3. Tyle złota i purpury - Małgorzata Czajka

 

4. Kolęda barokowa - Janusz Kruciński

 

5. Jak długo grać będą - Joanna Lewandowska

 

6. Nie widzą, nie wiedzą - Małgorzata Czajka, Joanna

Lewandowska, Janusz Kruciński, Mariusz Orzechowski

 

7. Zrodził się dzieciaczek - Małgorzata Czajka, Mariusz Orzechowski

 

8. Kolęda ludowa - Janusz Kruciński

 

9. Kołysanka - Małgorzata Czajka

 

10. Odmiennych mową, wiarą, obyczajem? - Mirosław Czyżykiewicz, Janusz Kruciński

 

11. Straszny rwetes, bracie ośle? - Małgorzata Czajka, Mirosław Czyżykiewicz, Janusz Kruciński

 

12. Kolęda - Joanna Lewandowska

 

13. Ilu nas w ciszy - Małgorzata Czajka, Joanna Lewandowska, Mirosław Czyżykiewicz, Janusz Kruciński, Mieczysław Szcześniak

 

14. W kołysce Ziemi Obiecanej? - Małgorzata Czajka, Stanisław Soyka

powrót